6. mednarodni slikarski Ex tempore Bled 2021

SREČA

Sreče ne moreš ujeti, je kot pisan metulj, ki obiskuje cvetove na vrtovih, travnikih in košeninah. Sreča ni zlata ptica, ki ti izpolni tri želje; tri izpolnjene želje te ne osrečijo. Sreča nima oblike, je ne moreš prijeti, ali pač, včasih. Ni potrebno, da čakaš na srečo, samo korak upočasni. Sreča te ujame sama, začutiti jo moraš. Ves čas prihaja in te nagovarja in te vabi. “Prepusti se toku bivanja,” šepeta. Sreča je nasmeh na obrazu, je pogled na Karavanke, je poljub na lice, je Vrtača v snegu, je silhueta Triglava v daljavi, je kozarec vode, ki te vabi, da se odžejaš, je senca pod drevesom, ki te obvaruje pred soncem, je iskrica v očeh malega deteta, je cvet rdečega maka na vrtu, je lepa misel, ki ti napolni dušo, je pogled na travnik tisočerih cvetov rumenega regrata, je zvok melodije, ki prihaja iz klavirja, je sprehod po pozabljeni gozdni stezici, je pozdrav sijočemu soncu, je zoreči žitni klas v jeseni. Življenje je torej srečališče, veliko majhnih sreč v zaporedju. In v resnici je sreča srečevanje, torej srečanje. Pobrskajte po spominu. In pomislite, kadar rečete lepo je, lepo je bilo, takrat vas je obiskala sreča, takrat vas je srečala sreča, saj ste vedeli, ali ne? In ko pridete na blejski ex tempore, šesti po vrsti, srečate srečo. Tako preprosto je to.

6th international painting Ex tempore Bled 2020

HAPPINESS

You can’t catch happiness. It’s like a colourful butterfly that visits flower gardens, meadows and hay fields. Happiness isn’t a golden bird that fulfils your three wishes; three fulfilled wishes don’t make you happy. Happiness has no form, you can’t touch it, or maybe you can, sometimes. You don’t have to wait for happiness, just slow down your step. Happiness catches you by itself, you just have to feel it. It comes all the time and addresses you, invites you. “Surrender to the flow of your stay,” it whispers. Happiness is a smile on your face, it’s a view of the Karavanke mountains, it’s a kiss on the cheek, it’s Mount Vrtača in the snow, it’s the silhouette of Mount Triglav in the distance, it’s a glass of water, inviting you to quench your thirst, it’s the shade under the tree that protects you from the sun, it’s the sparkle in the eyes of a small infant, it’s the red poppy flower in the garden, it’s a beautiful thought that fills your soul, it’s the view of a meadow with thousands of yellow dandelion flowers, it’s the sound of a piano melody, it’s a walk along a forgotten forest path, it’s a greeting to the shining sun, it’s a ripening ear of grain in the autumn. Thus, life is a meeting place, a series of small happy episodes. In reality, happiness is an encounter, it’s meeting each other. Browse through your memory and think. When you say it’s beautiful, it was beautiful – at that point happiness visited you, it met you, and you knew that, didn’t you? And when you come to Bled Ex Tempore, the sixth in a row, you will encounter happiness. It’s that simple.

 

Informacije

NASLOVI
Infocenter Triglavska roža Bled, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled
Festivalna dvorana Bled, Cesta svobode 15, 4260 Bled

Za vstop v prostore žigosanja (TNP BLED, City Park Ljubljana) in oddaje del (Festivalna dvorana Bled) morate izpolnjevati pogoje PCT.


KONTAKT
extemporebled@gmail.com

Information

ADDRESSES
Infocenter Triglavska roža Bled, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled
Bled Festival hall, Cesta svobode 15, 4260 Bled


CONTACT
extemporebled@gmail.com

PRAVILNIK

1. ORGANIZATOR 6. MEDNARODNEGA SLIKARSKEGA EX TEMPORA BLED 2020 je Slikarsko društvo Atelje Bled, Seliška c. 4b, 4260 Bled s soorganizatorji. Tudi letos smo primorani dogodek prilagoditi veljavnim ukrepom za zagotavljanje zdravstvenih pogojev zoper korona virusno bolezen.

2. TEME (kategorije) 6. mednarodnega slikarskega EX - TEMPORA BLED 2021
• »SREČA«
• »BLED«
• »PROSTA TEMA«

3. PRIJAVA IN ŽIGOSANJE SLIKARSKIH PODLAG
Vsak udeleženec lahko žigosa največ 3 (tri) prazne slikarske podloge. Stranica slikarske podloge je najmanj 50cm in največ 100cm.  Ilustracija (delo na papirju) ne sme biti manjše kot A4 format in ne večje kot A3 format. Prijavnina, ki se plača ob žigosanju, znaša 20 €.

• NA BLEDU: Infocenter Triglavska roža, Bled, Ljubljanska cesta 27 in sicer:
v soboto: 2. oktobra 2021 od 10.-15. ure in od ponedeljka, 4. oktobra 2020 do četrtka, 7. oktobra 2020 od 14.–16. ure

• V LJUBLJANI: Trgovina ART LJUBLJANA – Citypark, Šmartinska 152 G, in sicer:
v soboto, 2. oktober 2021 od 10.00 - 17. ure

Likovniki iz bolj oddaljenih krajev in likovniki brez pogojev PCT se k udeležbi lahko priglasijo s prijavo na extemporebled@gmail.com najkasneje do 7. oktobra 2021. V prijavi poleg imena in priimka navedejo še svoj naslov, telefonsko številko ali e-naslov, letnico rojstva in dimenzije slikarske podloge. Prijavnino 20€ plačajo na račun Slikarskega društva Atelje Bled, Seliška 4b, 4260 Bled, TRR št. SI56 0700 0000 2861 590. Organizator s povratno pošto prijavitelju posreduje številko prijave.

4. ODDAJA DEL

Likovniki bodo svoja dela v oceno strokovni žiriji in za razstavo oddali v soboto, 9. oktobra 2021 med 9. in 13. uro v Festivalni dvorani Bled, Cesta svobode 15, Bled. 

Vsak udeleženec lahko strokovni žiriji v oceno odda za vsako razpisano temo le eno delo. Na hrbtni strani slike morajo biti navedeni naslednji podatki: ime in priimek avtorja, poštni naslov avtorja, e-mail ali telefonska številka, tema in naslov likovnega dela, slikarska tehnika, bruto cena slike. Žig ex-tempora mora biti viden. Likovniki, ki se bodo prijavili elektronsko, ob oddaji svojih del obvezno predložijo tudi fotografijo slike v nastajanju ter potrdilo o plačilu prijavnine. 

Delo mora biti pripravljeno za razstavo (z urejenim robom ali uokvirjeno, obvezno z obešalom). Slike, ki ne bodo opremljene za razstavo, ne bodo razstavljene. Grafike in printi ne bodo sprejeti. Organizator zagotavlja, da bo z oddanimi deli ravnal po uveljavljenih standardih, ne prevzema pa odgovornosti za morebitne poškodbe del zaradi nepredvidljivih vzrokov.

Vsak udeleženec prejme praktično darilo Trgovine ART Ljubljana, certifikat o sodelovanju in bilten 6. mednarodnega slikarskega EX TEMPORE BLED 2021.

5. NAGRADE

Strokovna žirija, katere odločitev je dokončna, bo podelila naslednje nagrade:

Avtorji so svoja nagrajena dela dolžni odstopiti organizatorju ne glede na prodajno ceno navedeno na hrbtni strani slike.

Razglasitev nagrad bo v soboto, 9. oktobra 2021 ob 18. uri v prostorih Festivalne dvorane, Cesta svobode 15, Bled, kjer bodo oddana dela tudi razstavljena. 

6. RAZSTAVA DEL UDELEŽENCEV EX TEMPORA
Razstava del bo v Festivalni dvorani Bled na ogled od 9.– 23. oktobra 2021, vsak dan od 15. do 18. ure oz. po dogovoru. Razstavljena dela se prevzamejo po zaključku razstave, 24. oktobra 2021, med 12. in 16. uro v prostorih Festivalne dvorane Bled. Dela, ki takrat ne bodo prevzeta, postanejo last organizatorja. Izjema velja v primeru t.i. višje sile.

7. PODELITEV NAGRAD

V primeru zdravstvenih ukrepov, ki ne bi omogočali realizacije s Pravilnikom predvidenega programa, bodo udeleženci posebej obveščeni glede oddaje slik in razglasitve nagrad.

Prijavljeni udeleženec se strinja s snemanjem in fotografiranjem dogodka in razstavljenih del za potrebe promocije in dokumentacije o dogodku.

Nenagrajena razstavljena dela so v času razstave lahko predmet nakupa po dogovoru med kupcem in avtorjem slike.

Vsak udeleženec, ki žigosa slikarsko podlogo in plača prijavnino, potrdi, da je seznanjen s tem Pravilnikom in da se z njegovo vsebino in navedenimi pogoji strinja.

 

NAGRADE 2021

VELIKA NAGRADA (GRAND PRIX) BLEDA

NAGRADA ZA NAJBOLJŠE DELO MLADEGA USTVARJALCA (DO 35 LET)

2 NAGRADI v kategoriji »SREČA«

2 NAGRADI v kategoriji  »BLED«

2 NAGRADI v kategoriji »PROSTA TEMA«

POSEBNO PRIZNANJE ŽIRIJE

NAGRADA  Melite Vovk za Ilustracijo /delo na papirju/

Avtorji so svoja nagrajena dela dolžni odstopiti organizatorju ne glede na prodajno ceno navedeno na hrbtni strani slike.

Opomba:

 *           Nagrada je v bruto znesku     

 **         Termin namestitve v letu 2022 po dogovoru s hotelom