5. mednarodni slikarski Ex tempore Bled 2020

PODNEBJE

Stojim na Vrtači, na vrhu skale, ki se je nekoč dotikala neskončnosti. Pogledam proti nebu, dvignem in razprem roke in zavpijem: »Kje ste bogovi neba? Ali uravnavate samo Zemljo ali tudi nas smrtnike?« Popolnoma jasno nebo se pričenja oblačiti, iz daljave se bližajo oblaki, neprepoznavni obrazi, mrkega pogleda, s skuštranimi lasmi. Tako preprosto vprašanje in tako sivo črn nakodran  odziv. Oblake spremlja piš vetra in zvok laježa osamljenih volkov, izgubljenih tam nekje v pradavnini. Volčje silhuete spreminjajo obliko, pojavljajo se glave, kot bi jih narisal Picasso; le širok nasmeh imajo na obrazu. Namesto grmenja se sliši pritajen škodoželen smeh, ki se razliva po dolini med Karavankami in Alpami. Komu je namenjen? Sleherniku? Kaj najavlja? Bliski osvetljujejo nebo, režejo ga v nepravilne oblike. Ko svetloba strele izgine, se nebo sestavi nazaj, v celoto, v novo podobo. Vesoljne strelice se zaletavajo v skalo na kateri stojim. Vedno bližje udarjajo. Padem na kolena in sklonim glavo. Priklonim se silam neba. Nebo se ustavi. Oblaki se razmaknejo. Med strelami se pojavi rojenica, ki prinaša novo življenje, nove izzive, sveže motive. Stopi k nam, na zemljo. V naročju prinaša 5. slikarski ex tempore Ateljeja Bled. Toda, kaj zavraga se dogaja tam nad nebom? Mogoče nadnebje, antipod Zemlje?

5th international painting Ex tempore Bled 2020

BELOW THE HEAVENS

I’m standing on Mount Vrtača, on the top of a rock that once touched infinity. I look skywards, raise and spread my arms, and shout, “Where are you, gods of heavens? Do you rule the Earth only or us mortals as well?” The perfectly clear sky is getting cloudy; from the distance, clouds are approaching, unrecognisable faces, frowning, with tousled hair. Such a simple question, and such a grey-black curly response. The clouds are accompanied by a gust of wind and the howling of solitary wolves, lost somewhere in ancient times. Wolf-like silhouettes change their shape, heads appear as if drawn by Picasso, only with a wide smile on their faces. Instead of thunder, a covert malicious laughter is heard, echoing across the valley between the Karavanke Mountains and the Alps. Who is it meant for? Everyone? What is it announcing? The lightning illuminates the sky, cutting it into irregular shapes. When the light of the lightning disappears, the sky reassembles into a whole, into a new image. Cosmic arrows are crashing into the rock I’m standing on. They’re striking closer and closer. I fall to my knees and bow my head. I bow to the forces of the heavens. The sky stops. The clouds part. In the middle of the lightning, a birth keeper appears, bringing new life, new challenges, fresh motifs. Come to us, to the Earth. In her lap she is bringing the 5th Painting Ex tempore by Atelje Bled. But what the hell is going on over there above the sky? Maybe it’s the heavens, the antipode of the Earth?

Informacije

NASLOVI
Infocenter Triglavska roža Bled, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled
Festivalna dvorana Bled, Cesta svobode 15, 4260 Bled


KONTAKT
extemporebled@gmail.com

Information

ADDRESSES
Infocenter Triglavska roža Bled, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled
Bled Festival hall, Cesta svobode 15, 4260 Bled


CONTACT
extemporebled@gmail.com

PRAVILNIK

1. ORGANIZATOR 5. MEDNARODNEGA SLIKARSKEGA EX TEMPORA BLED 2020 je Slikarsko društvo Atelje Bled, Seliška c. 4b, 4260 Bled s soorganizatorji Občino Bled, Muzejskim društvom Bled in glasbenikom Gašperjem Primožičem. 5. mednarodni slikarski EX TEMPORE BLED 2020 bo potekal od sobote, 10. oktobra 2020 do petka, 30. oktobra 2020. Potek dogodka bo prilagojen aktualnim ukrepom zaradi novega korona virusa.

2. PRIJAVA IN ŽIGOSANJE SLIKARSKIH PODLAG
• NA BLEDU: Infocenter Triglavska roža, Bled, Ljubljanska cesta 27 in sicer:
v soboto: 10. oktobra 2020 od 10.-15. ure in od ponedeljka, 12. oktobra 2020 do četrtka, 12. oktobra 2020 od 15.-16. ure
• V KOPRU: Trgovina UNIKAT – Pristaniška 3, KOPER,
v soboto, 10. oktober 2020 od 9.30 – 13.00 ure
• V LJUBLJANI: Trgovina ART LJUBLJANA – Citypark, Šmartinska 152 G, in sicer:
v nedeljo, 11. oktober 2020 od 9.00 - 14. ure

3. Velikost slikarske podloge (platno, papir, …) je najmanj 50/50 cm in največ 100/100 cm. Za temo »Ilustracija« je velikost lahko manjša kot 50/50cm, a ne manjša kot format A4.

4. PRIJAVNINA se plača ob žigosanju podlag in znaša 20€. Vsak udeleženec lahko žigosa največ 3 (tri) prazne slikarske podlage.
• vsak udeleženec ima prost vstop za ogled Blejskega gradu in ogled likovne razstave dobitnice nagrade Grand prix Ex tempore Bled 2019, akademske slikarke Katje Bednarik Sudec, v galeriji Stolp,
• možnost udeležiti se vodenega ogleda stalne razstave o Triglavskem narodnem parku, dne 18. oktobra 2020 (skupinsko po predhodni prijavi).
• udeleženci lahko prosto parkirajo na določenih parkiriščih v času dogodka.
• vsak udeleženec po koncu razstave prejme certifikat o sodelovanju in bilten 5. mednarodnega slikarskega EX TEMPORE BLED 2020.

Sponzor Trgovina ART Ljubljana vsakemu udeležencu ob prijavi podari praktično darilo.

5. TEME 5. mednarodnega slikarskega EX - TEMPORA BLED 2020
• »PODNEBJE«
Izhodišče za izbor teme: ZRC SAZU vsako leto razglasi besedo leta. Preteklo leto 2019 obeležuje beseda »podnebje«. Kot pojem dopušča »podnebje« raznovrstne likovne interpretacije.
• »BLEJSKI KOT«
Izhodišče za izbor teme: Specifična krajina med Savo Bohinjko, Savo Dolinko in reko Radovno, ki so skupaj z ledeniki skozi tisočletja ustvarile slikovite terase, morenske griče in vmesne skalne osamelce razvrščene okrog Blejskega jezera. Naš kraj z okolico je po svoji lepoti poznan po vsem svetu in je za vsakega likovnika vedno neizčrpen vir motivov.
• »PROSTA TEMA«
• »ILUSTRACIJA« - v spomin Meliti Vovk
V spomin letos preminuli akademski slikarki Meliti Vovk smo dodali četrto temo ex tempora. Blejka Melita Vovk se je poleg slikarstva posvečala grafiki, risbi, scenografiji, kostumografiji in karikaturi. Težišče njenega dela je bila ilustracija. Bila je članica strokovne žirije na 1. Ex temporu Bled 2016.

6. ODDAJA DEL
Oddaja izgotovljenih likovnih del je v Festivalni dvorani Bled (Cesta svobode 15, Bled) v nedeljo, 18. oktobra 2020 od 9. do 11. ure. Vsak udeleženec lahko strokovni žiriji v oceno odda za vsako razpisano temo le eno delo. Delo mora biti pripravljeno za razstavo (z urejenim robom ali uokvirjeno, obvezno z obešalom). Slike, ki ne bodo opremljene za razstavo, ne bodo razstavljene.
Na hrbtni strani slike morajo biti navedeni naslednji podatki: ime in priimek avtorja, poštni naslov avtorja, e-mail ali telefonska številka, tema in naslov likovnega dela, slikarska tehnika, bruto cena slike. Avtor s tem zagotavlja, da je oddano delo njegovo avtorsko delo.
Organizator zagotavlja, da bo z oddanimi deli ravnal po uveljavljenih standardih, ne prevzema pa odgovornosti za morebitne poškodbe del zaradi nepredvidljivih vzrokov.

7. STROKOVNA ŽIRIJA
Člani strokovne žirije so umetnostni zgodovinar ddr. Damir Globočnik, akademski kipar in slikar Nikolaj Mašukov ter krajinska arhitektka dr. Andreja Zapušek Černe.

8. NAGRADE
Strokovna žirija, katere odločitev je dokončna, bo podelila naslednje nagrade:

• VELIKA NAGRADA BLEDA (Grand prix)
• Nagrada najboljšemu delu mladega ustvarjalca (do 35 let)
• Posebno priznanje žirije
• V kategoriji »PODNEBJE« - 2 nagradi
• V kategoriji »BLEJSKI KOT«– 2 nagradi
• Kategorija »PROSTA TEMA« – 2 nagradi
• V kategoriji »ILUSTRACIJA«– 1 nagrada

Odločitev strokovne žirije je dokončna.

9. PODELITEV NAGRAD
Slovesna podelitev nagrad s kulturnim programom bo v nedeljo, 18. oktobra 2020 ob 17. uri v prostorih Festivalne dvorane, Cesta svobode 15, Bled, kjer bodo oddana dela tudi razstavljena. Nagrajena dela so avtorji dolžni odstopiti organizatorju, da jih preda donatorjem nagrad. Potek dogodka bo prilagojen aktualnim ukrepom zaradi novega korona virusa. Svojo prisotnost na dogodku ob razglasitvi rezultatov prijavite na e-naslov atelje.bled@gmail.com. Zagotovljen bo prenos dogodka v živo preko spleta.

10. RAZSTAVA DEL UDELEŽENCEV EX TEMPORA
Razstava del bo v Festivalni dvorani Bled na ogled od 18.– 30. oktobra 2020, vsak dan od 16. do 18. ure oz. po dogovoru.
Razstavljena dela se prevzamejo po zaključku razstave, 30. oktobra 2020, med 12. in 16. uro v prostorih Festivalne dvorane Bled. Dela, ki takrat ne bodo prevzeta, postanejo last organizatorja, ki jih podari v dobrodelne namene. Izjema velja v primeru t.i. višje sile.

11. Če avtor svojega dela ne želi razstaviti, mora to posebej opozoriti ob oddaji dela v oceno strokovni žiriji. Taka dela avtorji prevzamejo 18. oktobra 2020.

12. Udeleženec se strinja s snemanjem in fotografiranjem dogodka in razstavljenih del za potrebe promocije in dokumentacije o dogodku.

13. Vsak udeleženec ob žigosanju in plačilu prijavnine izpolni prijavnico in s podpisom potrdi, da je seznanjen s tem Pravilnikom in da se z njegovo vsebino in navedenimi pogoji strinja.

NAGRADE 2020

VELIKA NAGRADA (GRAND PRIX) BLEDA

NAGRADA ZA NAJBOLJŠE DELO MLADEGA USTVARJALCA (DO 35 LET)

POSEBNO PRIZNANJE ŽIRIJE

2 NAGRADI V KATEGORIJI "PODNEBJE"

2 NAGRADI V KATEGORIJI "BLEJSKI KOT"

2 NAGRADI V KATEGORIJI "PROSTA TEMA"

NAGRADA V KATEGORIJI "ILUSTRACIJA"

DRUGE NAGRADE: IZBOR DELA NA PAPIRJU